design your own website for free

Medlemskap

Som medlem hos oss får du


Rabatt på inträdet vid seanser
Möjlighet att delta i föreningens cirklar.
Medlemsrabatt vid seanser hos Sanningssökarna och hos Öppna Spiritualister.

Medlemsavgift: Årsavgift 300:-

Från jan 2017 300:-

Från juli 2017 200:-

Medlemskapet betalas kontant på föreningen eller genom inbetalning på
PG: 40 44 69 – 9, där skriver du ditt namn och mailadress.

Volontär: Vill du hjälpa till på föreningen vänligen kontakta oss.

Åldersgräns 18 år.Priser
                         medlem     ej medlem
Seanskvällar          80:-             150:-
Träningsseans     50:-            50:-
 Tränande Medium 50:- och medlem i SSF.


Healingaftnar kostnadsfritt, frivillig donation mottages tacksamt.
Cirklar – medlemskap krävs, pris – se respektive cirkel.
Workshop – medlemskap ej krav, pris – se respektive workshop.