bootstrap table
Våra meditationsträffar är öppna för vana och nya meditatörer.
Start kl 18,30 och avslut kl 20,00.

20/9, 25/10, 22/11

    Meditation är ett av våra kraftfullaste verktyg när det gäller att förvandla vårt liv.
Att kunna bearbeta bekymmer och se på våra känslor, tankar och påverka vår hälsa.
 
I gruppen guidar vi meditationen och ger andliga budskap. Viktigt är också att vi går igenom meditationsupplevelsen.

För mera info ring Bengt 073-5064963. Eller e-post bengt@stockholmsspiritualistiskaforening.se


.